Archiwalne ankiety


Witamy w sekcji ankiet! Na stronie tej znajdziesz przegląd ankiet przeprowadzonych w ostatnim czasie. Gambling Deposits co tydzień przeprowadzają nową ankietę, których rezultaty widoczne są na niniejszej stronie. Daje to ciekawe podsumowanie wszystkich przeprowadzonych badań a także odzwierciedlenie preferencji graczy.

Jeżeli masz temat do następnej ankiety lub chciałbyś przeprowadzić swoją własną, skontaktuj się z administratorem Gambling DEposits.